MediaCarrier

VI SKYLTAR GÄRNA MED DIG!

Visa upp ert erbjudande på bästa sätt: hyr vår stora, fina reklamskylt (5 x 3 meter) med ett perfekt läge på Gullberna ut med Österleden in till Karlskrona. Du hyr den månadsvis eller i fjortondagarsperioder, kontakta Olle Sterner för mer information:

olle.sterner@printfabriken.se
0705174785