MILJÖPOLICY

Printfabriken (en del av CA Andersson) har sedan starten 1999 arbetat med en stadigt ökande kundkrets inom trycksaksproduktion av broschyrer, böcker, foldrar och tidskrifter.

Verksamheten har från start präglats av ett miljötänk som sammanväger kundernas behov och efterfrågan, i vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och ekologiskt motiverat.

Vårt miljöarbete genomsyrar idag hela vår verksamhet i allt ifrån kemikalier, papper och hantering av avfall till de resurser vi använder samt hur vi påverkar vår omgivande miljö i våra processer.

– Vi följer rådande miljölagstiftning och gör årliga laguppdateringar samt värderar våra miljöaspekter.

– Vi arbetar med flera certifieringar; Svanen, ISO 9001 och 14001. Där vi definierar, kvantifierar och följer upp vårt miljöarbete i ett pågående processbaserat arbete.

– Vi utbildar vår personal i våra miljöprocesser samt informerar dem om förändringar och utmaningar.

– Vi förmedlar vår kompetens inom miljö till våra kunder via vårt marknadsföringsmaterial och via vår hemsida samt hjälper dem att på bästa sätt minska miljöpåverkan och tillsammans sträva mot en bättre miljö.