OM SVANEN

Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Visionen för Svanen är ett hållbart samhälle ut alla aspekter och certifieringen bygger på ett livscykelperspektiv.

Beslutet att införa Svanenmärkningen fattades av Nordiska Ministerrådet 1989. Syftet var att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyller stränga miljökrav.
Certifieringen bygger på rapportering av en mängd aspekter såsom kontroll av kemikalier, vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark, återvinning och avfall.

Printfabriken genomgår årligen en kontroll som görs av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige och får därefter licensen som ger oss rätt att använda Svanenloggan med vårt licensnummer.