EN LITEN FABRIK
BLIR ALLT STÖRRE

Allra först låg fabriken på Saltö, men 2006 började vi bli ganska trångbodda. Och samtidigt bestämde sig Karlskrona kommun för att bygga ett helt nytt bostadsområde just där.

Därför tvekade vi inte när vi fick möjlighet att köpa upp Kaserntryckeriet, vi flyttade in i deras gamla lokaler, byggde om och renoverade. Det var ett perfekt beslut. Torskors ligger precis vid infarten till Karlskrona, en mycket bra plats även för mer långväga gäster och leveranser.

I och med uppköpet och flytten kunde vi också växa till de runt 20 personer vi är idag. Vi lyckades dessutom öka omsättningen i en tid då den grafiska branschen i allmänhet gick dåligt i Sverige. Vi har alltid vågat satsa när andra har avvaktat – och det fortsätter vi göra.

Läs mer om Printfabriken idag!