PRESSMEDDELANDE, DECEMBER 2017 Nu är det klart! Vi säljer vår verksamhet till CA Andersson & Co. Genom affären så stärker vi vår ställning på marknaden och utökar vårt produktsortiment markant. – Printfabriken är ett tryckeri med stor erfarenhet och intressanta...