Pressmeddelande den 24 juni 2019

Tingsrätten i Malmö har idag godkänt en ansökan från C A Andersson om att genomföra en rekonstruktion av bolaget. Samtidigt har det helägda dotterbolaget Printfabriken i Karlskrona försatts i rekonstruktion vid Tingsrätten i Malmö.

CA Andersson i Göteborg AB, 556362-4880, omfattas inte av rekonstruktionen.

Orsaken till Bolagens likviditetsproblem är främst en olyckshändelse den 14 juni 2019 i samband med en transport av en av koncernens tryckpressar som är såld. Det övervärde som en genomförd försäljning av tryckpressen skulle inneburit, i form av ett kraftigt planerat likviditetstillskott till koncernen, uteblir i avvaktan på vidare utredning.

Den ovan beskrivna händelsen har lett till att Bolagen har hamnat i en akut likviditetskris.

Rekonstruktionen har föregåtts av en oberoende finansiell genomlysning som visar att det finns goda förutsättningar att genomföra en rekonstruktion.

Under rekonstruktionsprocessen fortsätter verksamheten som vanligt, med målet att bibehålla en stark aktör på marknaden.

För ytterligare information

Olle Sterner VD
07051 747 85
olle.sterner@caandersson.com

Ola Sellert, Rekonstruktör, Trägårdh Advokatbyrå
+46 708 15 36 40
ola.sellert@tragardh.se