DIGITALTRYCK

CA Andersson Digitaltryck

Printfabriken har lång erfarenhet av kvalificerat digitaltryck.
I dag har vi lyckats lyfta digitaltryck till en nivå i kvalitet och färgstyrning som inte ligger offset långt efter. Med ett femte och sjätte färgverk finns möjligheter till såväl solida PMS-färger, vit täckande färg, som reliefeffekter och lack.

 

Pris, flexibilitet, snabbhet

Den största fördelen med digitaltryck är utan tvivel priset, flexibiliteten och snabbheten. Att trycka enstaka exemplar till en låg totalkostnad är fullt möjligt. Men det är också digitaltryck som möjliggör variabeltryck eller personaliserat tryck, dvs att varje enskilt exemplar kan få ett unikt innehåll, t ex att varje mottagare får sin egen unika text och bild. Möjligheterna är oändliga.

Stor kapacitet

Printfabriken har idag byggt upp en park med 4 digitaltryckspressar anpassade för olika typer av Print on demand – små till medelstora upplagor med kort leveranstid. Många av våra kunder har valt att helt gå över till digitaltryck för att kapa ledtider och minska lagerhållning.

HP Indigo 7900

Digitaltryck, 6 färger varav en färg kan vara vit.  Max arkstorlek: 331×483 mm. Max materialtjocklek: 0,5 mm.

Kodak Nexpress SX3600

Digitaltryck, 5 färger. 
Max arkstorlek: 356x520 mm. 
Max materialtjocklek: 0,35 mm.