Vi förändrar för att förbättra och anpassar verksamheten för framtiden

För att möta marknadens förändrade behov och därmed öka våra möjligheter krävs att vi är lyhörda och anpassar våra verksamheter så att vi kan fortsätta vår utveckling.
Vi ser ett förändrat beteende när det gäller inköp av trycksaker. Man efterfrågar kortare serier, fler versioner och större flexibilitet. Vilket leder till minskade volymerna inom offset. Inte bara hos oss, utan i branschen som stort.

Vi behöver därför anpassa och nischa våra verksamheter för att effektivisera oss och bredda vårt erbjudande.

Mot bakgrund av detta har vi beslutat att utöka kapaciteten för digitaltryck och investera i storformatsproduktion på Printfabriken samt flytta offsetproduktionen till Malmö. All övrig organisation såsom försäljning, ordermottagning, logistik, distribution och ekonomi fungerar självklart som tidigare.
Det innebär endast att vi fortsättningsvis producerar och levererar offsettrycksaker från vår enhet i Malmö.

Vid frågor kontakta gärna:

Stefan Åkesson, 0709-375202
Olle Sterner, 0705-17 47 85

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *